סרטונים

ישראל – מנטל לנכס אסטרטגי ייחודי

תרומת ישראל לכלכלת וביטחון ארה"ב

Israeli benefits to the US taxpayer exceed US foreign aid to Israel

Exposing the myth of the Arab demographic time bomb

מלחמה בטרור אסלאמי – מציאות לעומת תקינות-פוליטית

"חדשות מחלקה ראשונה",  https://bit.ly/34ealOY

English edition  https://bit.ly/2Xdyp1z

האייתולות, חיזבאללה, חמאס והג'יהאד האסלאמי מייצגים את הטרור האסלאמי המזעזע את המזרח התיכון מאז המאה ה-7. שלושה מארבעת הח'ליפים לאחר הנביא מוחמד נרצחו: עמר בן אלחטב, עות'מאן אבן עפאן ועלי אבן אבו טאליב. משטרים מוסלמים במזרח התיכון תופסים ומאבדים שלטון באמצעות טרור, כפי שמתרחש ב"צונאמי הערבי" המשתולל מאז 2010 ובמלחמות האזרחים בלוב, תימן, עיראק וסוריה.

הטרור האסלאמי מסתער על אירופה, אסיה, אפריקה, דרום, מרכז וצפון אמריקה, ורואה בארה"ב – מאז היווסדה ב-1776 – יעד מרכזי, כפי שתיעדו מנהיגי ארה"ב שהיו מונחי-מציאות ולא שבויי ה"תקינות-פוליטית".

ב-1786 דיווחו ג'ון אדאמס ותומאס ג'פרסון – לימים נשיאי ארה"ב – לקונגרס האמריקאי על הסיבה לטרור המוסלמי האנטי-אמריקאי מצפון אפריקה: "[האסלאם] מבוסס על חוקי הנביא כפי שנכתבו בקוראן. אומות המתכחשות לעליונות האסלאם הן כופרות. [למוסלמים] הזכות להילחם בהן ולשעבדן לעבדים. מוסלמי הנהרג במלחמה מבטיח מקומו בגן עדן. הטבות פיננסיות [מארה"ב] לשלטון מוסלמי יביאו להפסקה זמנית [במלחמה)…." עם כניסתו לבית הלבן פתח הנשיא ג'פרסון במלחמה, הכניע את הטרור המוסלמי בצפון אפריקה, ושחרר את השבוייים האמריקאים.

ב-1830 כתב הנשיא ג'והן קווינסי אדאמס על מהדורה מוקדמת של "מלחמת התרבויות": "כלל-יסוד בקוראן הוא מלחמה מתמדת במתכחשים לנביא מוחמד…. המצווה להשליט את האסלאם באמצעות החרב היא מחייבת…. את מצוות הנביא אפשר ליישם על ידי אלימות ו/או הונאה…."

ב-1916 כתב הנשיא רוזבלט: "הנצרות נעלמה בכל מקום בו הייתה יד המוסלמים על העליונה…. אילו אירופה לא הייתה מגלה עליונות צבאית על הפולשים המוסלמים ["קרב פואטייה" ב-732, גרנדה ב-1492, "קרב וינה" ב-1683], אירופה הייתה מאוסלמת והנצרות מושמדת…."

ב-2019 רואים האייתולות בארה"ב את "השטן הגדול" והמכשול המרכזי להגשמת חזונם להשתלטות על המפרץ הפרסי, המזרח התיכון והעולם כולו, למרות שהנשיא קארטר בגד בשאח הפרסי והעניק רוח גבית להשתלטותם על איראן ב-1979. הם ראו בכך ביטוי לרפיון ופתחו במסע טרור אנטי-אמריקאי הנמשך עד עתה.

ויתורים ומחוות למשטרים פורעי-חוק מלבים טרור, כפי שהתרחש עקב "הסכם אוסלו" וה"התנתקות" – ויתורים חסרי תקדים לטרור הפלסטיני שהציתו טרור חסר תקדים.

אמנם רוב המוסלמים אינם טרוריסטים (במזרח התיכון הרוב נרמס על ידי מיעוט אלים), אך רוב הטרוריסטים הם מוסלמים. הם אינם מונחים על ידי שדרוג רמת החיים, אלא על ידי ערכים מגלומנים בני 1,400 שנים (המככבים בספרי הלימוד באיראן וברש"פ) כגון:

*האסלאם נועד לשלוט בעולם;

*"הכופר" חייב להשתעבד לאסלאם מרצון או מכח החרב;

*הצטרפות לג'יהאד מעניקה ללוחם 70 בתולות בגן עדן;

*טרור נועד לקעקע את ביטחון "הכופר";

*הסכם עם "כופר" הוא זמני ומחייב הפרה עם שדרוג יכולות הלחימה;

*כפל-לשון והטעייה ראויים במאבק ב"כופר";

*הגירה לא נועדה להשתלב אלא להשתלט.

במאבק בטרור האסלאמי ראוי לבחון את ההערכות מונחות-המציאות של ג'פרסון, אדאמס ורוזבלט, שלא עמדו במבחן התקינות-הפוליטית, אך הבינו שנמר אינו משנה חברבורות, רק טקטיקות.
עדכון פייסבוק

3 weeks ago

Yoram Ettinger
Purim Guide for the Perplexed 2023: bit.ly/3ZdlxHY ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Yoram Ettinger
אתגר מרכזי לביטחון לאומי: bit.ly/3xkSwh1 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Yoram Ettinger
US-sponsored anti-Israel UN Security Council statement - acumen: bit.ly/3lVqpCM ... See MoreSee Less
View on Facebook

עדכון 2023 של הסוגייה הדמוגרפית – רוב יהודי מוצק

"חדשות מחלקה ראשונה", מרץ 20 2023, https://bit.ly/3JwcxHl

  English edition  https://bit.ly/40ed8nH

המציאות הדמוגרפית מערבית לירדן

ב-2023, ישראל היא החברה המודרנית היחידה המאופיינת על ידי שיעור פריון גבוה-יחסית – המהווה רוח-גבית לכלכלה, לטכנולוגיה ולביטחון – ואינה תלויה בהגירת עובדים זרים.

ב-2023, בניגוד לתחזיות הממסד הסטטיסטי והדמוגרפי הישראלי מאז סוף המאה ה-19 ושנות ה-40', שיעור הפריון היהודי גבוה משיעורי הפריון של המדינות המוסלמיות חוץ ממדינות התת-סהרה ועיראק.

ב-2023 (למעשה נתוני 2021 של הלמ"ס), ממשיך הפריון היהודי (3.13 לידות לאישה) להיות גבוה מהפריון הערבי (2.85) – כפי שמתרחש מ-2016 – וגם מהפריון הערבי-מוסלמי (3.01), כפי שמתרחש מ-2020.

ב-2023 שיעור הפריון היהודי בישראל גבוה מכל מדינה ערבית חוץ מעיראק.

ב-2023, נמשך המרוץ (שהתחיל בשנות ה-90') בין שיעורי הפריון היהודי והערבי, לעומת המרוץ בין שיעור הפריון הערבי  לבין העלייה היהודית ששרר עד שנות ה-90' (כאשר שיעור הפריון היהודי היה נמוך-יחסית).

ב-2023 נמשכת מגמת ההתמערבות של הדמוגרפיה הערבית כפועל יוצא של מודרניזציה, מעבר מהכפר אל העיר, שידרוג מעמד האישה, השתלבות האישה בלימודים גבוהים ועבודה ושימוש גובר באמצעי-מניעה.

ב-2023 בניגוד לתובנה המקובלת עד לאחרונה, ישראל אינה מאויימת על ידי "פצצת זמן דמוגרפית ערבית" בשטח המשולב של יו"ש  ו"הקו הירוק",  אלא מאופיינת על ידי תנופה דמוגרפית יהודית של שיעור פריון ומאזן הגירה.

ב-2023 הממסד הישראלי נוקט בשיטת "השקט התעשייתי" (מול הרשות הפלסטינית) וממשיך להדהד את הנתונים הדמוגרפים של הלמ"ס הפלסטינית ללא בדיקת-נאותות, המתעדת ניפוח מלאכותי של 100% במספר ערביי יו"ש: ספירת תושבים השוהים בחו"ל למעלה משנה; ספירה כפולה של ערביי ירושלים; התעלמות ממאזן הגירה שלילי; ספירה כפולה של ערביי/יות יו"ש ועזה הנשואים לערביי/יות ישראל; ניפוח נתוני לידה וכיווץ נתוני פטירה (נא ראה נתונים בהמשך).

ב-2023 ישראל עומדת בפני פוטנציאל עלייה של כ-500,000 יהודים מאוקראינה, רוסיה, מדינות נוספות בברה"מ לשעבר, צרפת, בריטניה, גרמניה, ארגנטינה  וארה"ב, שמימושו מחייב מעבר למדיניות עלייה פרו-אקטיבית ובראש סדר העדיפויות הלאומי.

ב-2023 נמשך (מאז 1995) המומנטום הדמוגרפי היהודי, במיוחד במגזר  החילוני, במקביל לירידה מתונה בשיעור הפריון החרדי.

תנופה דמוגרפית יהודית

*מספר הלידות היהודיות בישראל ב-2022 (137,566) היה גבוה ב-71% ממספר הלידות ב-1995 (80,400), בעוד מספר הלידות הערביות (43,417) היה גבוה ב-19% מלידות 1995 (36,500), כפי שפורסם ב"ירחון פברואר 2023" של הלמ"ס.

*ב-2022 היה מספר הלידות היהודיות (137,566) 76% מסך הלידות (180,983) בישראל בהשוואה ל-69% ב-1995.

*שיעור הפריון היהודי-חילוני גדל מאז 1995.

*נשות ישראל שניות לאיסלנד בהצטרפות לשוק העבודה, ומפגינות התאמה-חיובית נדירה בין שיעור הפריון לבין רמת העיור, חינוך, הכנסה וגיל הנשואין.

*בשנות ה-60' היה שיעור הפריון הערבי גבוה ב-6 לידות לאישה משיעור הפריון היהודי. ב-2015 נעלם הפער – 3.13 לידות לאישה היהודיה והערביה, כתוצאה מהתמערבות דרמטית של הדמוגרפיה הערבית: שדרוג מעמד האישה, גיל נשואין גבוה יותר (24), השתלבות בחינוך גבוה ובשוק העבודה, ותקופת פריון קצרה יותר (45-25 ולא 55-16) . ב-2021 שיעור הפריון היהודי היה 3.13 לידות לאישה (3.27 כאשר בני הזוג הם ילידי הארץ), לעומת שיעור פריון ערבי של 2.85 ושיעור פריון ערבי-מוסלמי של 3.01 (שיעור הפריון של ערביי יו"ש – 3.02). שיעור הפריון הממוצע ב-OECD הוא 1.61.

*הגידול בשיעור הפריון היהודי נובע מרמה גבוהה-יחסית של אופטימיות, פטריוטיות, זיקה לשורשים, אחריות קהילתית, אווירת-ספר (אתגר ביטחוני), יחס חיובי לגידול ילדים וצמצום היקף ההפלות (34% בהשוואה ל-1990).

*ב-2022 היו 45,271 פטירות יהודיות בישראל בהשוואה ל-31,575 ב-1996; גידול של 43% (כאשר היקף האוכלוסין כמעט הוכפל!) – מאפיין מגמה של אוכלוסייה צעירה יותר. ב-2022 היו 6,314 פטירות ערביות בישראל בהשוואה ל-3,089 ב-1996; גידול של 104% – מאפיין מגמת הזדקנות.

*ב-2022 תוחלת החיים בישראל הייתה 80.5 – גברים ו- 84.6 – נשים.  תוחלת החיים של ערביי ישראל (גברים – 78 ו-נשים – 82) גבוהה מארה"ב (73.2 – גברים, 79.1 – נשים). תוחלת החיים של ערביי יו"ש: גברים – 74, נשים – 78.

*ב-2022 היה מספר הפטירות היהודיות 33% ממספר הלידות היהודיות בהשוואה ל-40% ב-1995 – מאפיין מגמה של אוכלוסייה צעירה יותר. ב-2022 היה מספר הפטירות הערביות 14.5% ממספר הלידות הערביות בהשוואה ל-8% ב-1995 – מאפיין מגמת הזדקנות.

*מאז 1995 מתרחבת התשתית הצעירה של האוכלוסייה היהודית בישראל, המעניקה בסיס להמשך התנופה הדמוגרפית והכלכלית (לפחות) בדור הקרוב.

*התנופה הדמוגרפית היהודית מתוגברת גם על ידי מאזן הגירה חיובי הכולל עלייה שנתית וצמצום של היקף  ה"ירידה": מתוספת של 14,200 "יורדים" ב-1990 לתוספת של 10,800 ב-2020 (במקביל להכפלת האוכלוסייה מ-1990!), שהיא גבוהה מהממוצע של כ-7,000 תוספת "יורדים" במספר שנים קודמות. יתכן והנתון החריג של 2020 מבטא את השפעת הקורונה על התחבורה האווירית.

התמערבות הדמוגרפיה  הערבית

*התמערבות דרמטית של שיעור הפריון מ-9 לידות לאישה בשנות ה-60' ל-3.02 ב-2022 לפי "ספר השנה של ה-CIA". ההתמערבות היא תוצאה של מעבר סוחף מהכפר אל העיר (מ-70% כפריים ב-1967 ל-77% עירוניים ב-2022), בנוסף לעלייה בגיל הנשואין (מגיל 15 ל-24), הרחבת השימוש באמצעי מניעה (70% מהנשים הערביות ביו"ש), העמקת השתלבות הנשים הערביות במערכות החינוך והתעסוקה, קיצור תקופת הפריון (מגיל 16 עד 55 לגיל 25 עד 45), ועוד.

*גיל החציון של ערביי יו"ש הוא 22 לעומת 18 ב-2005.

*מגמת התמערבות הדמוגרפיה מאפיינת את  כל העולם המוסלמי חוץ ממדינות התת-סהרה ("ספר השנה של ה-CIA"): ירדן (דומה ליו"ש) – 2.9 לידות לאישה, איראן – 1.9, סעודיה – 1.9, מרוקו – 2.27, עיראק – 3.17, מצרים – 2.76,  תימן – 2.91, איחוד האמירויות – 1,62, וכו'.

*היקף הפטירות מדווח במספרים נמוכים מהמציאות – כפי שמלמדים מחקרים עוד מתקופת המנדט הבריטי – משיקולים פיננסים  ומדיניים. לדוגמא, מפקד האוכלוסין הפלסטיני של 2007 כלל את ילידי…1845.

ניפוח מלאכותי של נתוני הלמ"ס הפלסטיני

*המנהל האזרחי, בפרט, והממסד הישראלי, בכלל, אינם מבצעים בדיקת-נאותות (ראיית חשבון) של נתוני הלמ"ס הפלסטיני. ולראייה, המנהל האזרחי אינו מדווח את העובדות המתועדות והמשמעותיות להלן:

*500,000 תושבי  חוץ (רובם מיו"ש), השוהים מחוץ לאזור למעלה משנה כלולים במפקד האוכלוסין הפלסטיני, בניגוד לנוהל המקובל העולם, הגורע ממפקד האוכלוסין תושבים השוהים מחוץ למדינת-הבית למעלה משנה. מספרם היה 325,000 במפקד האוכלוסין של 1997 (לפי ראש הלמ"ס הפלסטיני), גדל ל-400,000 ב-2005 (לפי וועדת הבחירות הפלסטינית), ומתרחב מדי יום בגין לידות.

*375,000 ערביי ירושלים הם בעלי ת.ז. ישראלית ונספרים פעמיים – ע"י ישראל וע"י הרשות הפלסטינית. מספרם גדל מדי יום עקב  לידות.

*למעלה מ-150,000 ערביי יו"ש (במיוחד) ועזה נשואים לערביי ישראל, הפכו לתושבי-קבע או לאזרחים, ונספרים פעמיים ע"י ישראל וע"י הרשות  הפלסטינית.

*390,000 ערבים שהיגרו מיו"ש מאז מפקד האוכלוסין של 1997 לא נוכו ממפקד האוכלוסין הפלסטיני, המתעלם ממאזן ההגירה השלילי (היקף היציאות עולה  על הכניסות) של כ-20,000 לשנה בשנים האחרונות.  רוב המהגרים הם צעירים. מאזן הגירה שלילי מאפיין את יו"ש,  לפחות, מאז הסיפוח הירדני של אפריל 1950.  לדוגמא, 15,466 ב-2022, 28,000 ב-2021, 26,357 ב-2019, 15,173 ב-2017 ו-16,393 ב-2015 לפי תיעוד שוטף של "רשות  האוכלוסין וההגירה".

*32% ניפוח מלאכותי של נתוני-לידה ע"י הרשות הפלסטינית תועדו ב-2006 ע"י דו"ח "הבנק העולמי" (עמ' 8 סעיף 6), כאשר הרשות הפלסטינית טענה לגידול של 8% במספר הלידות, אך "הבנק העולמי" תיעד צמצום  של 24%.

*העובדות לעיל מתעדות ניפוח מלאכותי של 1.6 מיליון ערבים –  כלומר,  אוכלוסייה  ערבית של 1.4 מיליון ולא 3 מיליון.

השורה התחתונה   

*התנופה הדמוגרפית מהווה רוח גבית לצמיחה ישראלית, אזרחית  וביטחונית, שהיא בסיס הפיכת ישראל לבעלת-ברית אסטרטגית של ארה"ב, והיותה מכפלן-עוצמה ייחודי עבור  ארה"ב.

*ב-1897 היה בשטח המשולב של יו"ש ו"הקו הירוק" מיעוט יהודי של 9%, שהתרחב ל-39% ב-1947 והפך לרוב של 69% ב-2022 (7.5 מיליון יהודים, 2 מיליון ערביי "הקו הירוק" ו-1.4 מיליון ערביי יו"ש), הנהנה מרוח-גבית של  שיעור פריון ומאזן-הגירה.

*בניגוד לתובנה המקובלת, אין "פצצת זמן דמוגרפית ערבית"; יש תנופה דמוגרפית יהודית חסרת-תקדים.

 

 

 

 

 
סרטונים

ישראל – מנטל לנכס אסטרטגי ייחודי

תרומת ישראל לכלכלת וביטחון ארה"ב

Israeli benefits to the US taxpayer exceed US foreign aid to Israel

Exposing the myth of the Arab demographic time bomb