דמוגרפיה אחראית

מעריב, August 19, 2007

1.3 מיליון פלסטינים היגרו אמש מיו"ש ומעזה ללא מעורבות ישראל. האם יעלה על הדעת שהממשלה, הכנסת, המוסד, השב"כ וצה"ל לא יתכנסו בדחיפות כדי לדון בהשלכות המדיניות והביטחוניות, אילו התרחש הדבר?!

 

ובכן, "צוות המחקר האמריקאי-ישראלי למחקרים דמוגרפים" (צמ"ד), שממצאיו יצאו לאור ע"י "מרכז בגין-סאדאת ללמודים אסטרטגים", מתעד לראשונה ש-1.3 מיליון פלסטינים – האמורים להיות ביו"ש ובעזה לפי נתוני "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  הפלסטינית" (למס"פ) – אינם נמצאים בשטחי הרשות הפלסטינית. מספר ערביי יו"ש "מנופח" ב-70% ומספר ערביי יו"ש ועזה בלמעלה מ-50%. רוב יהודי מוצק וארוך-טווח של 67% קיים בין הירדן לבין הים התיכון ללא עזה, ורוב של 60% עם עזה, בהשוואה למיעוט יהודי של 33% ב-1947 ו-8% ב-1900. צמ"ד חושף שהממסד הדמוגראפי בישראל אימץ את נתוני הלמס"פ ללא בדיקה, למרות שהם מופרכים מדי שנה ע"י תיעוד לידות, פטירות והגירה. כדי לאמץ את נתוני הלמס"פ יש להאמין ששיעור גידול האוכלוסין הפלסטיני כפול(!) מארבע המדינות המובילות בעולם – אפגניסטן, סומליה, אריתריאה וניז'ר. 

 

מאז הקמת המדינה מגויסת הדמוגרפיה להפחדת מעצבי מדיניות ודעת קהל, כדי להביא לויתורים גיאוגרפים. בעשור האחרון הצליח הממסד הדמוגראפי להדביק את הממסד התקשורתי והפוליטי בפטליזם דמוגראפי, ולשכנעו כאילו היהודים נידונו להפוך למיעוט בין הירדן לבין הים התיכון, וכאילו יש לוותר על גיאוגרפיה כדי להציל את הדמוגרפיה. במזרח התיכון, הפטליזם הוא מתכון אובדני. אך מה אם הפטליזם הדמוגראפי – והמדיניות הנגזרת ממנה -  נשענים על נתונים משוללי-יסוד? מה אם הבעיה הדמוגרפית אינה קטלנית והמומנטום הדמוגראפי הוא יהודי ולא ערבי?

 

צמ"ד חושף פגמים יסודיים בנתוני הלמס"פ ובשימוש המופקר שנעשה בהם ע"י הממסד הדמוגרפי בישראל. לדוגמא, הממסד הדמוגרפי לא התריע שנתוני הלמס"פ כוללים כ-400,000 השוהים בחו"ל למעלה משנה (בניגוד לכללים המקובלים בעולם) ויותר מ-200,00 ערביי ירושלים בעלי תעודות זהות ישראליות, הנספרים פעמיים (גם כערביי "הקו הירוק"). למעלה כ-300,000 תינוקות שנצפו להיוולד לפי תחזיות הלמס"פ, לא נולדו מעולם לפי תיעוד משרדי הבריאות והחינוך הפלסטינים. כ-300,000 מהגרים פלסטינים הכלולים בנתוני הלמס"פ לא הגיעו מעולם לרש"פ, וכ-100,000 היגרו מהרש"פ, אך לא נגרעו ע"י הלמס"פ, לפי תיעוד משטרת הגבולות והפקחים האירופאים במעברים הבינלאומיים. הממסד הדמוגרפי לא בדק, לא ידע ולא דיווח.  אם בדק וידע, הרי שמדובר בהטעיה ולא רק בטעות!   

 

בניגוד לתחזית הממסד הדמוגרפי, חלקן של הלידות היהודיות מסך הלידות השנתיות ב"קו הירוק" עלה מ-69% ב-1995 ל-74% ב- 2006 ול-75.5% בשליש הראשון של 2007. פער הפריון הערבי–יהודי שהיה 6 ילדים לאישה בשנות השישים הצטמצם ל-0.8 ילד ב-2006/7. הצניחה בפריון הערבי מקדימה את תחזית הלמ"ס בעשרים שנים ונגרמה ע"י תכנון המשפחה, מעבר מהכפר אל העיר, הרחבת החינוך, שיא בשיעור גירושין, עליה בגיל הנישואין הממוצע, צמצום הריון גיל הנעורים והסלמת ההגירה השלילית.

 

הפטליזם הדמוגרפי הוחדר לויכוח הציבורי כדי להביא לנסיגות חסרות-תקדים, ללא דיון מעמיק בסוגיות הביטחון, ההיסטוריה והממשל. עתה, כאשר ברור שאין מאכלת דמוגרפית על צווארנו והמגמה הדמוגרפית חיובית, טוען חלק מהפטליסטים שאין חשיבות לגורם הדמוגרפי.  דיון אמין בסוגיות ביטחון לאומי מחייב היצמדות לעובדות מתועדות ולא להשערות חסרות-יסוד.