פער דרמטי בין נתוני הלמ"ס הפלשתינית לבין נתוני משרד הבריאות וועדת הבחירות הפלשתינים

Demographic PowerPoint 1997-2016, August 01, 2016

 Picture2.jpg