זינוק יהודי דמוגרפי - למרות מה שספרו לכם

דר' גיא בכור, GPLANET, August 21, 2013

http://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=2222

מחקר חדש של החוקר יעקב פיטלסון מ"המכון לאסטרטגיה ציונית".

זינוק מונחה-אופטימיות ושורשים בפריון היהודי החילוני וירידה חדה מונחית-מודרניזציה בפריון  העולם המוסלמי בכלל וביו"ש (במיוחד) ו"הקו הירוק" בפרט.

התגברות מאזן ההגירה השלילי הערבי במקביל להמשך עליית יהודים לישראל.

כל התחזיות הדמוגרפיות הפסימיות התנפצו.