פצצת זמן דמוגרפית? טעות דרמטית או הטעייה שערורייתית!

"ישראל היום", http://bit.ly/2DJ1fLR, March 21, 2018

  English edition http://bit.ly/2u2JYxI

אסכולת "פצצת הזמן הדמוגרפית" מעניקה מימד מיתולוגי לפריון הערבי ומימד אירופאי לפריון היהודי, מתעלמת מהתמערבות הפריון המוסלמי ומהזינוק בפריון היהודי החילוני, ומקלה ראש בהיקף פוטנציאל העלייה הנמשכת מ-1882.

במרץ 1898 פרסם שמעון דובנוב
 תחזית דמוגרפית כדי להרתיע את תיאודור הרצל: "ב-1998 יהיו בארץ ישראל רק חצי מיליון יהודים.... הציונות המדינית היא חלום שווא...." הרצל לא נרתע למרות שביו"ש וב"קו הירוק" היה מיעוט יהודי של 9%.

באוקטובר 1944 פרסם פרופ' רוברטו בקי
, מייסד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תחזית דמוגרפית כדי לשכנע את בן גוריון ש-600,000 יהודים אינם מסה קריטית להקמת מדינה: "ב-2001 יהיו בארץ ישראל 2.3 מיליון יהודים, מיעוט של 34%...." בן גוריון לא נרתע למרות שבגבולות החלוקה היה רוב יהודי רק של 55%, וביו"ש וב"קו הירוק" מיעוט יהודי של 39%.

ב-1946 פרסם בן גוריון את 
מסמך ישראל טרייווששחשף מחדלים מהותיים במפקדי האוכלוסין של המנדט הבריטי ב-1922 ו-1931, כדי לשלול את הסבירות הדמוגרפית להקמת מדינה יהודית.

מחדלים אלו מאפיינים היום את נתוני הרשות הפלשתינית, שאינם נבדקים על ידי הממסד הישראלי. לדוגמא, תושבי חו"ל נכללו במפקדי האוכלוסין; מהגרים מהכפר אל העיר נספרו בשני המקומות; ראשי חמולות ניפחו נתונים לצרכים פוליטיים וכלכליים; דיווח הפטירות לקה בחסר. ואכן, לפי מסמך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ-10 ליוני 1993, רישום האוכלוסין הפלשתיני מלמד שתוחלת החיים הפלשתינית עולה על זו שבארה"ב....

ב-2018 ישראל היא הדמוקרטיה המערבית והכלכלה המודרנית היחידה בעולם הנהנית מרוח גבית של פריון והגירה המאפשרת המשך צמיחה כלכלית עם יבוא מינימלי של עובדים זרים. ב-2016, בניגוד לפסימיות של "אסכולת פצצת הזמן הדמוגרפית", ולראשונה בהיסטוריה, עלה שיעור הפריון היהודי (3.16 לידות לאישה) על הערבי (3.11). למרות ירידה מתונה בפריון החרדי, חל זינוק במספר הלידות היהודיות מ-80,000 ב-1995
ל-140,000 ב-2017, לעומת גידול מתון במספר הלידות הערביות מ-36,000 ב-1995 ל-43,000 ב-2017. שיעור הלידות היהודיות מסך הלידות צמח מ-69% ב-1995 ל-76.5% ב-2017, ומבטא עלייה במדדי האופטימיות, פטריוטיות, קשר לשורשים ואחריות הקולקטיבית. 

ב-2018 יש התמערבות מהירה של שיעור הפריון ברחבי העולם המוסלמי כתוצאה ממעבר מסיבי מהכפר לעיר, השתלבות נשים במערכות החינוך והעבודה, עליית גיל הנשואין ושימוש באמצעי מניעה. לדוגמא, איראן וסעודיה – 2 לידות לאישה, מצרים – 3.6, ירדן – 3.2 וברשות פלשתינית – 3 לידות לאישה.

ב-2018 יש בישראל 7 מיליון יהודים לצד 130,000 דרוזים, 130,000 נוצרים-ערבים ו- 1.6 מיליון מוסלמים ועוד 1.85 מיליון ערבים ביו"ש. רוב יהודי של 65.5% הנהנה מרוח גבית של פריון - בעיקר עקב המגזר החילוני - ומפוטנציאל עלייה של מאות אלפי יהודים (המותנה בחידוש מדיניות עלייה פרו-אקטיבית) מצרפת, גרמניה, רוסיה, אוקראינה, מולדביה, ארגנטינה, בריטניה וארה"ב.

הזינוק הדמוגרפי (הכמותי והאייכותי) מלמד על הרחבת פוטנציאל מחזורי הגיוס וכוח העבודה – בסיס לאופטימיות מונחית-מציאות, התעצמות כלכלית וצבאית, תכנון ארוך-טווח ומושכל של התשתיות, ומדיניות מונחית-ביטחון דמוגרפי מתועד למשעי. הטענה ל"פצצת זמן דמוגרפית" היא טעות דרמטית או הטעייה שערורייתית.